Σε ένα σπίτι με μεγάλη ιστορία δημιουργήσαμε έναν χώρο που ο καθένας μπορούσε να πληροφορηθεί για την ιστορία της Χαλκίδας από τα αρχαία χρονιά μέχρι και σήμερα.

Ημερομηνία
20 Ιανουαρίου 2020

Υλικά
M.D.F, λευκά πάνελ