Κατοικία Καράμπαμπα Χαλκίδας!

Παραδόθηκε ένα ακόμα έργο μας με απόλυτη επιτυχία!
Σχεδιασμός, κατασκευή και τοποθέτηση Κουζίνας και Ειδικές Κατασκευές
σε κατοικία στην περιοχή Καράμπαμπα, Χαλκίδα!

Ημερομηνία
25 Νοεμβρίου 2021