Μια κατοικία με λιτές γραμμές, πόρτες κρυφού τύπου, ντουλάπες λάκα με σκαφτά πόμολα και εσωτερικό φωτισμό. Μπάνιο από κόντρα πλακέ με καπλαμά δρυς και λάκα.

Ημερομηνία
20 Ιανουαρίου 2020

Υλικά
Κόντρα πλακέ θαλάσσης, επένδυση καπλαμά δρυς, οικολογικά βερνίκια νερού, M.D.F βαμμένο, οικολογική λάκα νερού