Ολοκλήρωση Έργου
Εργασίες σχεδιασμού, κατασκευής και τοποθέτησης για τα νέα γραφεία Χρηματιστηριακής εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας!