Θετικές: Ανταπόκριση, Επαγγελματισμός, Ποιότητα,
Συνέπεια,
 Σχέση ποιότητας-τιμής