Θετικές: Ανταπόκριση, Επαγγελματισμός,
Ποιότητα, Συνέπεια, Σχέση ποιότητας-τιμής