Υπηρεσία: Συναρμολόγηση επίπλων
Θετικές: Ανταπόκριση, Επαγγελματισμός,
Ποιότητα,
 Συνέπεια, Σχέση ποιότητας-τιμής